Hoitosopimuksen ehdot


Moppe ja Miiru Oy, myöhemmin hoitola,  ja asiakas sitoutuvat hoitosopimuksen allekirjoittamalla noudattamaan hoitosopimusta sekä näitä sopimuksen ehtoja.

Asiakas vakuuttaa allekirjoittamalla hoitosopimuksen 

-että hän on lemmikin omistaja, tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon,
-antaneensa lemmikistä oikeat ja riittävät tiedot sen turvallista hoitamista varten,
-ettei lemmikki sairasta hoitoon tuodessa mitään asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia, eikä lemmikillä ole ulkoloisia. 

Yskivää tai muuta tarttuvaa tautia sairastavaa eläintä ei saa tuoda hoitoon, vaan varaus tulee perua. 

Jos lemmikin hakee hoidosta joku toinen kuin tuoja, on hakijan nimi ilmoitettava lemmikkiä hoitoon tuodessa. Hakija todistaa tällöin henkilöllisyytensä. 

Asiakas esittää eläinlääkärin antaman alkuperäisen rokotustodistuksen/lemmikkipassin Suomen Ruokaviraston ohjeistamista rokotuksista:  linkit koirien,
  kissojen ja kanien rokotuksiin. Lisäksi edellytämme koirilla myös kennelyskärokotteen voimassaoloa, joka tulee uusia vuoden välein.


HOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN   Hinnastossa oleva vuorokausihinta peritään kultakin 24 tunnin jaksolta. 1. jakso alkaa lemmikin hoitoon tuomisesta ja päättyy 24 tunnin kuluttua. Viimeisen täyden hoitovuorokauden ylittävät tunnit 2,00/tunti. Huom! sesonkiajat.
Ellei tarkkaa tuontiaikaa ole ilmoitettu vuorokautta aiemmin, tuontipäivän veloitus alkaa klo 8.00.
Ellei tarkkaa hakuaikaa ole ilmoitettu viimeistään 2 tuntia ennen hakemista, veloitus päättyy hakupäivänä klo 19.00.

VARAUKSEN PERUMINEN MAKSUTTA viimeistään 1 vuorokausi ennen varauksen alkamista.
MIKÄLI VARAUS PERUTAAN MYÖHEMMIN, TAI JÄTETÄÄN KOKONAAN PERUMATTA, varatun hoitojakson hinnasta peritään 50 %.


LISÄPALVELUT/LISÄMAKSU   Mahdolliset lisäpalvelut sopimuksen mukaan: esim. raakaruokien sekoitus, aikaa vievä lääkitys, pistokset, toipilaat/haavojen hoito, juoksuisen narttukoiran hoito, eläinlääkärikulut/lääkkeet. MATKAKULUT: km-kulut + matka-aika 30,00/h.
Ellei täysikasvuinen ja terve koira ole sisäsiisti, lisäsiivouksesta ja alustojen pesusta lisämaksu 15,00/vrk.

VUOROKAUSIMAKSU SISÄLTÄÄ 1 VUOROKAUDEN  (24 h) AJALTA:

K o i r a l l e :  sisähäkin ja pehmusteen, vesi- ja ruokakupin, Jahti&Vahti kuivamuonan 1,00/krt/koira, tai ruokkimisen asiakkaan tuomalla ruualla, raikkaan juomaveden, ulkoilutukset kytkettynä 4 kertaa päivässä tai osan päivästä ulkotarhassa, päivälevon n. 4 tuntia, yölevon n. 9-10 tuntia, mahdollisen ruuan seassa annettavan lääkityksen asiakkaan tuomilla lääkkeillä sekä normaalin perussiisteyden. 

Mikäli nartukoiralla on kiima hoitojakson aikana, siitä tulee mainita varausta tehdessä että voimme tarkistaa onko sitä kyseisenä ajankohtana mahdollista ottaa hoitoon. HUOM! Lisämaksu!

K i s s a l l e :  oman ikkunallisen sisähäkin ja pehmusteen, näköalan lintujensyöttöpaikalle, raikkaan juomaveden, hoitolan tuoreruuan + kuivamuonan 1.00/krt/kissa tai ruokkimisen asiakkaan tuomalla ruualla, kissan WC:n ja laadukkaan hiekan väh. 2 vrk yöpyville, normaalin perussiisteyden, mahdollisen ruuan seassa annettavan lääkityksen asiakkaan tuomilla lääkkeillä. Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen.  Uroskissojen oltava leikattuja.

J y r s i j ä l l e:  paikan häkille, ruokinnan omistajan ohjeiden mukaan, tuoreen juomaveden, normaalin perussiisteyden. Omistaja tuo mukanaan kaikki tarvikkeet: häkin, ruuat, aluset (purut, maton, tms.) sekä juomapullon.

KUSTANNUSTEN MAKSAMINEN   Hoito- sekä muut mahdolliset kustannukset on maksettava viimeistään lemmikin noudon yhteydessä. Maksuvälineenä käy kortti tai käteinen. Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa lemmikkiä mikäli maksua ei suoriteta. Tällaisessa tapauksessa katsotaan että lemmikki on jätetty noutamatta kunnes maksu on suoritettu.

ELLEI LEMMIKKIÄ NOUDETA sovittuna aikana eikä hoitoajan jatkamisesta ole sovittu, on hoitolalla oikeus toimia kuten lemmikki olisi löytöeläin: se toimitetaan 3 vuorokauden kuluttua hoitojakson päättymisestä löytöeläinsuojaan, tällöin eläinsuojelulain 15 § astuu voimaan. Omistajalta/haltijalta veloitetaan jo sovittu hoitojakso ja 3 lisävuorokautta sekä kulut löytöeläinsuojaan siirtämisestä.

JOS LEMMIKKI SAIRASTUU TAI LOUKKAANTUU  hoitojakson aikana, sille taataan tarpeellinen hoito ja lääkitys. Mikäli tilanne sallii, hoitolasta  otetaan ensin yhteyttä asiakkaaseen. Asiakkaalta veloitetaan mahdolliset eläinlääkäri-, lääkekulut ja lisäksi hinnaston mukaiset kuljetuskustannukset.

TUOTTAMUKSELLINEN/TAHALLINEN TOIMINTA  Jos lemmikki vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, asiakkaalla on oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen.

HUOMAUTUKSEN TEKEMINEN  Lemmikin hoitoon liittyvät huomautukset on tehtävä hoitolalle sähköpostilla posti@moppejamiiru.fi tai kirjallisesti päivättynä ja allekirjoitettuna kahden (2) vuorokauden kuluessa hoitojakson päättymisestä.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ratkaistavaksi. 
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).