HOITOSOPIMUKSEN EHDOT

Lemmikkihoitola Moppe ja Miiru Oy (myöhemmin hoitola) sitoutuu hoitamaan lemmikkiä tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla ja sovitun ajan. Lemmikin luovuttanut asiakas vakuuttaa allekirjoituksellaan antamansa lemmikkiä koskevat tiedot oikeiksi ja riittäviksi turvallista hoitamista varten.
Asiakas esittää eläinlääkärin antaman alkuperäisen rokotustodistuksen/lemmikkipassin Suomen Kennelliiton ohjeistamista rokotuksista.
Asiakas vakuuttaa, ettei lemmikki  sairasta mitään asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuodessa, eikä lemmikillä ole ulkoloisia.
Mikäli narttukoiralla on kiima hoitojakson aikana, siitä on mainittava varausta tehdessä, että hoitolassa voidaan tarkistaa onko sitä kyseisenä ajankohtana mahdollista ottaa hoitoon. Huom! erityismaksu!
Tarttuvaa tautia sairastavaa eläintä ei saa tuoda hoitoon!
Kissoilla oltava voimassa kissarutto- ja kissaflunssarokotus, ulkoilevilla kissoilla oltava lisäksi rabiesrokotus. Asiakas vakuuttaa, että hän on lemmikin omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon. Hoidon päätteeksi lemmikki luovutetaan henkilölle, joka toi sen hoitoon. Jos hakija on joku toinen, on omistajan ilmoitettava hakijan nimi lemmikkiä hoitoon tuodessa, hakija todistaa henkilöllisyytensä. 
Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksillaan noudattamaan näitä hoitosopimuksen ehtoja.

 

HOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN   Hoitosopimuksessa oleva vuorokausihinta peritään kultakin 24 tunnin jaksolta. 1. jakso alkaa lemmikin hoitoon tuomisesta ja päättyy 24 tunnin kuluttua. Viimeisen täyden hoitovuorokauden ylittävät tunnit 2,00/tunti.
Ellei tuontiaikaa ole ilmoitettu vuorokautta aiemmin, tuontipäivän veloitus alkaa klo 8.00.
Ellei hakuaikaa ole ilmoitettu 2 tuntia ennen hakemista, veloitus päättyy hakupäivänä klo 19.00.
 

VARAUKSEN PERUMINEN MAKSUTTA viimeistään 1 vuorokausi ennen varauksen alkamista.
Mikäli varaus perutaan myöhemmin tai jätetään kokonaan perumatta, varatusta hoidosta veloitetaan 50 %.

 

HOITOMAKSU SISÄLTÄÄ:

K o i r a l l e :  oman sisähäkin ja pehmusteen,  Jahti & Vahti –merkkisen viljattoman kuivamuonan 1,00/krt/koira, tai ruokkimisen asiakkaan tuomalla ruualla Huom! raakaruokien sekoittamisesta lisämaksu, raikkaan juomaveden, ulkoilutukset kytkettynä  4 kertaa päivässä tai osan päivästä ulkotarhassa, mahdollisen ruuan seassa annettavan lääkityksen asiakkaan tuomilla lääkkeillä sekä normaalin perussiisteyden. Aikaa vievästä lääkityksestä tai haavojen hoidosta (esim. leikkauksen jälkeen) lisämaksu. Ellei täysikasvuinen ja terve koira ole sisäsiisti, lisäsiivouksesta ja alustojen pesusta lisämaksu 12,00/vrk. Muut mahdolliset lisäpalvelut: esim. eläinlääkärikulut, lääkkeet, matkakulut + matka-aika 30,00/h jne.

Mikäli nartulla on kiima hoitojakson aikana, siitä on mainittava varausta tehdessä, että voimme tarkistaa onko sitä kyseisenä ajankohtana mahdollista ottaa hoitoon.  HUOM! Erityismaksu!

K i s s a l l e :  oman ikkunallisen sisähäkin ja pehmusteen, raikkaan juomaveden, hoitolan tuoreruuan + kuivamuonan 1,00/krt/kissa tai ruokkimisen asiakkaan tuomalla ruualla, kissan WC:n ja laadukkaan hiekan väh. 2 vrk yöpyville, normaalin perussiisteyden, mahdollisen ruuan seassa annettavan lääkityksen asiakkaan tuomilla lääkkeillä. Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen.  Uroskissat oltava leikattuja.

 J y r s i j ö i l l e:  paikan häkille, ruokinnan omistajan ohjeiden mukaan, tuoreen juomaveden, normaalin perussiisteyden. Omistaja tuo mukanaan kaikki tarvikkeet: häkin, aluset (purut, maton, pelletit tms.) ruuat, ruokakupin sekä juomapullon.

 

KUSTANNUSTEN MAKSAMINEN   Hoito- sekä muut mahdolliset hoidosta aiheutuneet kustannukset on maksettava viimeistään lemmikin noudon yhteydessä. Maksuvälineenä käy kortti tai käteinen. Hoitolalla ei ole velvollisuutta luovuttaa lemmikkiä mikäli maksua ei suoriteta. Tällaisessa tapauksessa katsotaan että lemmikki on jätetty noutamatta kunnes maksu on suoritettu.

 

ELLEI LEMMIKKIÄ NOUDETA sovittuna aikana eikä hoitoajan jatkamisesta ole sovittu, on hoitolalla oikeus toimia kuten lemmikki olisi löytöeläin: se toimitetaan 3 vuorokauden kuluttua hoitojakson päättymisestä löytöeläinsuojaan, ja tällöin eläinsuojelulain 15 § astuu voimaan. Omistajalta/haltijalta veloitetaan jo sovittu hoitojakso, 10 lisävuorokautta sekä kulut siirtämisestä ja lisäksi löytöeläinsuojan veloittamat maksut.

 

JOS LEMMIKKI SAIRASTUU TAI LOUKKAANTUU  hoitojakson aikana, sille taataan tarpeellinen hoito ja lääkitys. Mikäli tilanne sallii, hoitolasta  otetaan ensin yhteyttä asiakkaaseen. Asiakkaalta  veloitetaan mahdolliset eläinlääkäri-, lääkekulut ja lisäksi hinnaston mukaiset kuljetuskustannukset.

 

TUOTTAMUKSELLINEN/TAHALLINEN TOIMINTA  Jos lemmikki sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee hoitolan tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, asiakkaalla on oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen.

 

HUOMAUTUKSEN TEKEMINEN  Lemmikin hoitoon liittyvät huomautukset tehtävä hoitolalle sähköpostilla posti@moppejamiiru.fi tai kirjallisesti kahden (2) vuorokauden kuluessa hoitojakson päättymisestä.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ratkaistavaksi.

  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).