Hoitosopimuksen ehdot

Lemmikkihoitola Moppe ja Miiru Oy sitoutuu hoitamaan lemmikkiä tässä sopimuksessa määritellyllä tavalla ja sovitun ajan. Lemmikin luovuttanut asiakas vakuuttaa allekirjoituksellaan antamansa lemmikkiä koskevat tiedot oikeiksi ja riittäviksi turvallista hoitamista varten. Asiakas vakuuttaa että lemmikillä on voimassa Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaiset rokotukset, lemmikki ei sairasta mitään asiakkaan tiedossa olevaa tarttuvaa tautia hoitoon tuodessa, eikä lemmikillä ole ulkoloisia. Kissoilla oltava voimassa vähintään kissaruttorokotus. Ulkona liikkuvilla kissoilla oltava voimassa myös Rabiesrokotus. Asiakas vakuuttaa, että hän on lemmikin omistaja tai hänellä on muutoin laillinen oikeus luovuttaa lemmikki hoitoon.Hoidon päätteeksi lemmikki luovutetaan henkilölle, joka toi sen hoitoon. Jos hakija on joku toinen, on hakijan nimi ilmoitettava ennen sovittua hakuaikaa hoitolan puhelimeen, hakija todistaa henkilöllisyytensä.  Molemmat osapuolet sitoutuvat allekirjoituksillaan noudattamaan näitä hoitosopimuksen ehtoja.

 

HOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN   Hoitosopimuksessa oleva vuorokausihinta peritään kultakin 24 tunnin jaksolta. 1. jakso alkaa lemmikin hoitolaan tuomisesta ja päättyy 24 tunnin kuluttua. Viimeisen täyden hoitovuorokauden ylittävät tunnit 2,00/tunti.

 

VARAUKSEN PERUMINEN Mikäli varaus perutaan sovittuna tuontipäivänä tai jätetään kokonaan perumatta, hoitomaksu veloitetaan täysimääräisenä.

 

HOITOMAKSU SISÄLTÄÄ

K o i r a l l e :  oman sisähäkin ja pehmusteen,  Jahti & Vahti –merkkisen kuivamuonan, tai ruokkimisen asiakkaan tuomalla ruualla, raikkaan juomaveden, ulkoilutukset kytkettynä  4 kertaa päivässä tai osan päivästä ulkotarhassa, mahdollisen ruuan seassa annettavan lääkityksen asiakkaan tuomilla lääkkeillä sekä  normaalin perussiisteyden. Paljon aikaa vievästä lääkityksestä tai haavojen hoidosta (esim. leikkauksen jälkeen) lisämaksu.  Ellei täysikasvuinen ja terve koira ole sisäsiisti, lisäsiivouksesta ja pyykinpesusta lisämaksu. Muut mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen (eläinlääkärikulut, lääkkeet, matkakulut jne.))

Mikäli nartulla on kiima hoitojakson aikana, siitä on mainittava varausta tehdessä, että voimme tarkistaa onko sitä kyseisenä ajankohtana mahdollista ottaa hoitoon.  HUOM! Erityismaksu!

 

K i s s a l l e :  oman ikkunallisen sisähäkin ja pehmusteen, raikkaan juomaveden,  tuoreruuan + kuivamuonan tai ruokkimisen asiakkaan tuomalla ruualla, kissan WC:n ja laadukkaan hiekan, normaalin perussiisteyden, mahdollisen ruuan seassa annettavan lääkityksen asiakkaan tuomilla lääkkeillä. Mahdolliset lisäpalvelut veloitetaan erikseen.  Uroskissat oltava leikattuja.

 

 J y r s i j ö i l l e:  paikan häkille, ruokinnan omistajan ohjeiden mukaan, tuoreen juomaveden, normaalin perussiisteyden.  Omistaja tuo mukanaan kaikki tarvikkeet: häkin, aluset (purut, maton, pelletit tms.) ruuat, ruokakupin sekä juomapullon.

 

KUSTANNUSTEN MAKSAMINEN   Hoito- sekä muut mahdolliset kustannukset on maksettava viimeistään lemmikin noudon yhteydessä. Maksuvälineenä käy kortti tai käteinen. Moppe ja Miiru Oy:llä ei ole velvollisuutta luovuttaa lemmikkiä, mikäli maksua ei suoriteta. Tällaisessa tapauksessa katsotaan että lemmikki on jätetty noutamatta kunnes maksu on suoritettu.

 

ELLEI LEMMIKKIÄ NOUDETA Jos lemmikki jätetään noutamatta sovittuna aikana eikä hoitoajan jatkamisesta ole sovittu, on Moppe ja Miiru Oy:llä oikeus toimia kuten lemmikki olisi löytöeläin: se toimitetaan 3 vuorokauden kuluttua hoitojakson päättymisestä löytöeläinsuojaan, ja silloin eläinsuojelulain 15 § astuu voimaan. Omistajalta/haltijalta veloitetaan jo sovittu hoitojakso, 10 lisävuorokautta sekä kulut siirtämisestä ja lisäksi löytöeläinsuojan veloittamat maksut.

 

JOS LEMMIKKI SAIRASTUU TAI LOUKKAANTUU  hoitojakson aikana, sille taataan tarpeellinen hoito ja lääkitys. Mikäli tilanne sallii, Moppe ja Miiru Oy:stä  otetaan ensin yhteyttä asiakkaaseen. Asiakkaalta  veloitetaan mahdolliset eläinlääkäri-, lääkekulut ja lisäksi hinnaston mukaiset kuljetuskustannukset.

 

TUOTTAMUKSELLINEN/TAHALLINEN TOIMINTA  Jos lemmikki sairastuu, vahingoittuu, katoaa tai kuolee Moppe ja Miiru Oy:n tuottamuksellisen tai tahallisen toiminnan seurauksena, asiakkaalla on oikeus todellisten välittömien kustannusten suuruiseen korvaukseen.

 

HUOMAUTUKSEN TEKEMINEN  Lemmikin hoitoon liittyvät huomautukset tehtävä Lemmikkihoitola Moppe ja Miiru Oy:lle kirjallisesti kahden (2) vuorokauden kuluessa hoitojakson päättymisestä.

 

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ratkaistavaksi.

  Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).